Контакти

76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 ауд. 408 гум. корп. (0342) 59-60-10 kzm.pu.if@ukr.net або kzpm@pu.if.ua

Аспірантура

Програмові вимоги до кандидатського екзамену із загального мовознавства Об’єкт і предмет загального мовознавства. Зв’язок мовознавства з іншими науками. Основні внутрішні системи й підсистеми мови, їхні одиниці. Проміжні мовні системи. Ієрархія мовної будови. Лінгвофілософська й граматична традиції в античній Греції. Розвиток Читати далі

Наукова робота викладачів

29 вересня – 1 жовтня 2015 року відбулась ХІІ Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”. Конференція виявила та окреслила стан східноєвропейської лінгвістичної науки останнього десятиліття, виявила гроно актуальних питань та низку скерувань, які вимагають наукових опрацювань у найближчі роки. Читати далі

Дисципліни за вибором студента

Дисципліни за вибором студента Назва навчальної дисципліни Семестр, в якому викладається дисципліна Кількість кредитів ЕCTS Години Підсумкова форма контролю Лекції Семінари/ практичні/ лабораторні Самостійна робота Основи риторики та комунікативної лінгвістики (Спеціальності “Психологія “ і “Філософія”) 7 1,5 8 6 31 Читати далі

Плани практичних занять

Практичне заняття № 1 Тема: Короткий огляд історії латинської мови. Латинський алфавіт План 1.Латинська мова в індоєвропейській сім’ї мов. 2.Перші письмові пам’ятки латинської мови. 3.Періодизація історії латинської мови. 4.Письмова і народно-розмовна латинь. 5.Розмовна латинська мова – джерело романських мов. 6.Латинська мова Читати далі